fbpx
Dokument

Programy wspierające

“MÓJ PRĄD”
W TWOIM DOMU
NIE PRZEŚPIJ OKAZJI!

30 sierpnia 2019 r. został uruchomiony nowy program rządowy, mający na celu wsparcie rozwoju fotowoltaiki wśród gospodarstw domowych. Program ten, o wdzięcznej nazwie „Mój Prąd”, oferuje dofinansowanie do 5000 zł do każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kWp do 10 kWp. ależy jednak pamiętać, że budżet programu jest ograniczony i wynosi 1 mld zł, co oznacza, że z dofinansowania może skorzystać ok. 200 tysięcy gospodarstw domowych, które zdecydują się na zieloną energię.

Złożenie wniosku jest możliwe po ukończonym projekcie i podłączeniu instalacji do sieci oraz otrzymaniu od operatora sieci dystrybucyjnej stosownego zaświadczenia.

Od 31 marca 2020 r. w związku z COVID-19 wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza on-line, potwierdzając go profilem zaufanym lub e-dowodem. Profil zaufany można założyć na stronie www.pz.gov.pl. Link do e-wniosku: mojprad.gov.pl/zloz-wniosek.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia programu „Mój Prąd”:

 • Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”; 15 maja 2020 r. zostały wprowadzone poprawki do programu „Czyste Powietrze”, umożliwiające łączenie tych dwóch programów, o czym wkrótce napiszemy.
 • Instalacja fotowoltaiczna obejmuje panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej.

Wszystkim, którzy zdecydują się na współpracę z Modern Energy Pro Sp. z o.o. oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Panele fotowoltaiczne - pokrycie dachu mieszkania.

Ulga termomoder­nizacyjna

Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który występuje w większości polskich miast. Aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, powstaje szereg inicjatyw mających skłonić społeczeństwo do proekologicznych zmian w gospodarstwach domowych. W tym celu powstał także projekt rządowy „Czyste powietrze”, który odnosi się również do systemów fotowoltaicznych. O szczegółach możecie przeczytać tutaj: Program „Czyste Powietrze” dla systemów fotowoltaicznych.

Dzisiejszy artykuł poświęcimy kolejnemu zagadnieniu, które ma zachęcić do inwestowania w odnawialne źródła energii – uldze termomodernizacyjnej. Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy podatku PIT mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, m.in. na założenie instalacji fotowoltaicznej. Należy pamiętać o głównych warunkach, jakie musi spełniać podatnik:

 • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne (np. montaż instalacji fotowoltaicznej) musi zostać ukończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Kwota powyższego odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
 • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało wykonane w istniejącym mieszkalnym budynku jednorodzinnym, czyli takim, który w dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia posiadał pozwolenie na użytkowanie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Przy korzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej musimy pamiętać, że wysokość wydatków ustalana jest na podstawie wystawionych faktur VAT. Kwotę wydatku stanowi kwota brutto, czyli kwota wraz z podatkiem VAT. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym został poniesiony koszt. Jeżeli część kwoty odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie, pozostałą kwotę można odliczać przez 6 kolejnych lat, licząc do końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), liniowo (PIT-36L) czy też opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Obliczając wysokość ulgi termomodernizacyjnej warto pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W sytuacji, gdy podatnik PIT po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzyma zwrot odliczonych wydatków na realizację inwestycji, zobowiązany będzie do doliczenia kwoty odpowiednio wcześniej odliczonej od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zakończone w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, podatnik będzie musiał doliczyć kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Panele fotowoltaiczne - główny wyłącznik.

Czyste Powietrze

Rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” to pomoc finansowa skierowana do osób indywidualnych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych.

Głównym założeniem programu jest likwidacja starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe oraz zastąpienie ich nowymi, ekologicznymi rozwiązaniami.

Jednym z takich rozwiązań jest wymiana starego pieca na nowoczesną pompę ciepła typu powietrze/woda.

Podstawą przyznania dotacji jest likwidacja starego pieca (dowód zezłomowania kotła). Dodatkowo wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego (odebranego) budynku jednorodzinnego (nie więcej niż dwie wydzielone księgi wieczyste)

Poziom dotacji uzależniony jest od wysokości dochodów wnioskodawcy, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, i dzieli się na dwa poziomy:

 1. podstawowy poziom dotacji – dla osób których miesięczny dochód w gospodarstwie domowym przekracza 1400 zł/os. , oraz roczny dochód nie przekracza 100 tys. złotych

W takim przypadku maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla pompy A+ – 30% kosztów inwestycji, nie więcej niż 9 tys. zł
 • dla pompy A++ – 45% kosztów inwestycji, nie więcej niż 13 500 zł
 1. podwyższony poziom dofinansowania – dla osób, których miesięczne dochody w gospodarstwie wieloosobowym nie przekraczają 1400 zł/os, oraz 1960 zł/miesiąc w gospodarstwie jednoosobowym

W takim przypadku maksymalna kwota dofinansowania wynosi 60% kosztów inwestycji, nie więcej niż 18 tys. zł dla pomp A+ oraz A++.

Dokument potwierdzający prawo do podwyższonego dofinansowania wystawiany jest przez Urząd Gminy/MOPS/GOPS – właściwy dla miejsca zamieszkania.

Fotowoltaika - panele na zadaszeniu.

AgroEnergia

AgroEnergia – program przeznaczony dla rolników chcących zainwestować w energię odnawialną dla swoich gospodarstw rolnych.

Dofinansowanie podlega dotacji na fotowoltaikę i pompy ciepła.

Instalacje fotowoltaiczne:

Moc 10 do 30 kW – zwrot 15 000 zł

Moc 30 do 50 kW – zwrot 25 000 zł

10 000 zł otrzyma rolnik, który zamontuje pompę ciepła w budynku, w którym mieszka.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, środki są ograniczone, ale wydawane w trybie ciągłym.

Miejscem na montaż instalacji fotowoltaicznej jest grunt, dach lub budynek mieszkalny.

Fotowoltaika - mocowanie na dachu budynku gospodarczego.
Adres

Ul. Budowlanych 6

Skoczów 43-430

Mail

biuro@modernenergy.com.pl

Telefon

519 894 652

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy lub masz pytania? Skontaktuj się z nami.

©2023 Modern Energy Pro